В Ямбол днес започна тридневна международна научна конференция на тема „Техника, технологии и образование“ – ICTTE 2022. Форумът е ежегоден и се организира от Факултет „Техника и технологии“ на Тракийски университет – Стара Загора, съобщи доц. д-р инж. Златинка Казлачева, заместник – декан по научната и международна дейност на Факултета.
Съорганизатори на ICTTE (International Conference on Technics, Technologies and Education) са Съюзът на учените в България, Балканската асоциация на текстилните инженери (BASTE). В конференцията свои доклади ще представят учени от девет държави – България, Гърция, Германия, Индия, Литва, Португалия, Румъния, Турция и Украйна.
Целта е обмен на научни достижения и идеи между учените, бизнеса, докторанти и студенти в областта на инженерните науки. Тематичните направления са машинно инженерство, земеделска и транспортна техника, енергетика, моден и текстилен дизайн, електротехника, електроника, технология на храните, автоматика и компютърни технологии.
Очаква се да бъдат представени 40 доклада. През последните две години конференцията се проведе в онлайн формат, но това не попречи отново да привлече вниманието на стотици учени от много страни. Много млади учени са започнали своя изследователски път оттук, включително и аз, каза деканът на Факултета доц. д-р инж. Ваня Стойкова.
Подобен род инициативи допринасят за създаването на нови партньорства и укрепване на връзките между образованието и науката, каза на откриването проф. д. н. Нели Грозева, заместник – ректор на Тракийския университет.
Научният форум се организира от 2013 г. от базирания в Ямбол Факултет „Техника и технологии“ на Тракийския университет.