Светът би бил по-добро място, ако политиците са предимно жени. Това заявяват над една трета от респондентите в глобално проучване на общественото мнение, проведено от "Галъп интернешънъл".

На респондентите бе зададен въпросът "Ако политиците бяха предимно жени, според Вас дали светът щеше да бъде по-добър, по-лош или същият?". 34% от респондентите посочват, че светът, като цяло би бил по-добър. 17% са на обратното мнение. 41% от запитаните смятат, че не би имало разлика.

Годишното проучване на УИН/"Галъп интернешънъл" се провежда в последните месеци на всяка година. Това е традиция от 1977 г. насам, започната под председателството на д-р Джордж Галъп. В последното издание на изследването са интервюирани 66 806 души от 65 държави, което е представително за 77% от световното население.

В България 41% отговарят, светът би бил по-добро място, ако политиците бяха преимуществено жени. 35% - избират опцията "същият", а 7% казват "по-лош". 17% се колебаят или не отговарят. Сериозната преднина на "по-добър" пред "по-лош" нарежда страната ни сред видимите поддръжници на идеята за повече жени в политиката.

Близкият Изток и Северна Африка (34%) е регионът с най-висок дял отговори, че светът ще бъде по-лошо място, ако политиците са преимуществено жени.

Респондентите от Колумбия са с най-висок процент на отговори, че присъствието на повече жени в политиката ще има положително влияние върху света - 62%.

На фона на международния ден на жената на 8 март констатациите от годишното изследване на Асоциация УИН/"Галъп интернешънъл" показват, че най-голямо натрупване на отговори (41%) сред респондентите има на опцията, че няма да има разлика, ако политиците преимуществено бяха жени. Една трета смятат, че светът ще бъде по-добро място, което е значително по-висок процент от тези, които смятат, че ще бъде по-лошо (17%).

Ако се сравни по региони т.нар. нетен резултат - разликата между дяловете на отговори "по-добър" и "по-лош" – картината изглежда така: Северна и Южна Америка отбелязват най-голяма разлика в полза на тези, които смятат, че повечето жени в политика ще имат положително влияние върху света - 33%, сравнено със Западна Европа с 24%, Източна Европа с 15%, Азия с 14% и Африка с 11%. Близкият Изток и Северна Африка е единственият регион, в който респондентите като цяло посочват, че светът би бил по-лошо място, с повече жени в политиката, като опцията "по-лошо" бележи 2% предимство.

Като цяло, докато възрастта и доходите имат малко влияние върху отговорите, то при пола разликата е очевидна. При жените нетният резултат е 25% в полза на очакването, че светът ще бъде по-добър, ако политиците бяха предимно жени. За сравнение – нетният резултат при мъжете е само 10%.

Религията също оказва влияние върху отговорите. Подкрепа за присъствието на повече жени в политиката се среща най-вече сред изповядващите юдаизъм, хиндуизъм и католицизъм (съответно с нетни резултати от 54%, 27% и 26%). Мюсюлманите са единствената религиозна група, която не подкрепя присъствието на повече жени в политиката (нетен резултат от - 3%).

Докато 34% от всички респонденти в глобален мащаб вярват, че присъствието на повече жени в политиката ще има положително влияние върху това как се управлява светът, има и конкретни "горещи точки", където числата са значително по-високи. Колумбия отбеляза най-висока подкрепа за жените-политици – значително над средното за Северна и Южна Америка от 41%. Други страни, които показват особено високи стойности в подкрепа на жените в политиката, са Фиджи (53%), Босна (52%) и Швеция (48%). В Афганистан процентите са най-равномерно разпределени между "по-добър" и "по-лош": 36% срещу 35%.

Въпреки, че опцията "няма разлика" е най-популярният отговор (41%) в много страни отговорите "светът ще бъде по-добър" и "светът ще бъде по-лош" все пак присъстват в значителна степен. Например 42% от анкетираните в САЩ смятат, че няма да има разлика ако политиците бяха предимно жени, като в същото време почти също толкова, 41%, са на мнение, че при присъствието на повече жени в политиката, светът ще е по-добро място. Този тренд може да бъде проследен в много държави по света, включително Бразилия с 41% "по-добър" (при 45% с отговор "без разлика"), Индия с 38% (42% с отговор "без разлика") и Португалия с 41% (46% с отговор "без разлика").

Регионът на Азия е твърдо в съответствие с глобалната тенденция, като 40% от попитаните там вярват, че светът би бил същият, ако политиците бяха предимно жени, например: Хонконг със 74% отговори "същият", Южна Корея с 60% и Филипините с 65% (в сравнение съответно с 16%, 20% и 24%, които предполагат, че светът ще стане по-добро място, ако политиците са предимно жени).

Япония е единствената страна, включена в проучването, където по-голямата част от анкетираните (40%) предпочитат да не отговарят или заявяват, че "не знаят" дали ще има подобрение, ако има повече жени в политиката.

Като цяло, 17% от анкетираните в глобален мащаб вярват, че присъствието на повече жени в политиката би направило света по-лошо място. Близкият Изток и Южна Африка е единственият регион, в който това е най-посочваният въпрос - в 34% от случаите. Тунис (59%), Алжир (49%) и Кения (44%) са страните с най-висок процент на такива отговори.

Други страни, при които се забелязват такива високи стойности в негативната категория са Азербайджан (41%), Бангладеш (41%) и Пакистан (33%).

Жан-Марк Леже, президент на асоциацията УИН/"Галъп интернешънъл", коментира: Над една трета от анкетираните в глобален мащаб казват, че светът ще бъде по-добро място, ако политиците са преимуществено жени, което категорично показва, че светът е готов за промяна. Северна и Южна Америка, както и Западна Европа, се обявяват с голямо мнозинство в полза на повече жени в политиката, което може да бъде доказателство за нарастващата роля на жените - роля, която те вече играят в политиката на тези региони. Ще бъде впечатляващо да се види дали резултатите от проучването са повлияни от политическите промени в целия свят.