Новоизграден жилищен блок за социално слаби жители на община Шумен бе представен пред журналисти днес в присъствието на кмета Любомир Христов. Пететажната сграда, с 51 апартамента, на ул. „Одрин“ 5 в областния град, е построена и обзаведена с близо 3 млн. лв. по проекта „Изграждане на социални жилища в гр. Шумен“, финансиран по Оперативната програма „Региони в растеж“. 
Край жилищния блок са изградени и две детски площадки, паркинг за 40 автомобила, облагородено е междублоковото пространство.  
Апартаментите са изцяло обзаведени и оборудвани с техника. За настаняване в тях ще могат да кандидатстват бездомни или живеещи в много лоши условия, многодетни семейства, семейства с деца с увреждания, както и хора в риск от бедност и социално изключване. Жилищата ще могат да се ползват за срок не по-дълъг от три години, като настанените в тях няма да плащат наем, а само консумативи. След този период те ще могат да кандидатстват за жилища по реда на Наредбата за общински жилища, бе съобщено на заключителната пресконференция по проекта.