Пет акта за поставяне на кафе автомати на общински площи без разрешение са съставили контрольорите на Община Търговище през изминалата седмица. Собственик и на петте съоръжения е едно физическо лице, съобщиха от пресцентъра на общинската управа. 
Собственикът ще трябва да заплати глоби в размер от 300 лв. до 1000 лв. за всяка една от машините. Размерът на санкциите ще бъде определен в наказателното постановление, което кметът на общината предстои да издаде. 
Глобите за юридическите лица са имуществени, от 1000 лв. до 5000 лв., съгласно общинската Наредба за разполагане на преместваемите обекти. 
Кафе автомати и машини за пакетирана храна, напитки и други продукти могат да бъдат разполагани на общински терени само след издадено разрешение от главния архитект, уточняват от администрацията. 
Таксата за разполагане на една машина в първа зона, която обхваща централната градска част, е 50 лв. на месец. За втора и трета зона сумите са съответно 45 лв. и 35 лв. на месец. 
Справката на отдел „Териториално и селищно устройство“ сочи, че регистрираните към момента машини в Общината са 40.