Европейската комисията по гражданските свободи, правосъдието и вътрешния ред ще решава днес дали да разгледа въпроса с подслушването в България.

В края на април на закрито заседание ръководството на комисията не постигна единодушие дали темата да залегне в дневния ред на заседанията. Това наложи въпросът да бъде подложен на гласуване днес в открито заседание.

Според предварителния регламент днес няма да има разисквания. Различни са вариантите, ако предложението бъде прието. То може да бъде обсъдено в комисията, да се изготви доклад, да предизвика разисквания в пленарната зала или приемане на резолюция. Предварителните очаквания са, ако предложението получи необходимата подкрепа, ЕП може да обсъди темата на предстоящата пленарна сесия в края на май.