Вдигане на осигуровките с поне 2% ще обсъжда на 12 март комисията по осигурителни отношения на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ако мярката бъде одобрена от синдикатите, бизнеса и правителството, тя ще залегне в пакт за реформа в осигурителното и трудовото законодателство, пише 24 часа.
Предложението за вдигане на осигуровките е направено от КНСБ, но се подкрепя и от правителството. То предвижда вноската за фонд "Пенсии" да бъде увеличена с 1% и да стане 18, 8 %. Това ще вкара в НОИ допълнително 190 млн. лв. на година.
Увеличение с 1% се предлага и за осигурителната вноска за фонд "Безработица", за да достигне 2% от заплатите. И тук очакваният ефект е около 190 млн. лв. допълнителни приходи.
Ако двете предложения бъдат приети, общо осигурителните удръжки към НОИ ще стигнат 24,30% от заплатата. В момента 60% от общата осигурителна тежест се поемат от работодателя.
От доходите от наеми и аренда също да се плаща осигуровка за здраве в размер на 8%, включва друго предложение, което ще бъде обсъдено от тристранката. Здравна вноска върху доходите от имоти обаче ще плащат само хора, които не се осигуряват по друг начин.
Сред обсъжданите от синдикати, бизнес и правителство промени в осигурителния кодекс ще бъде и въвеждането на пенсионна възраст за всички категории осигурени лица. Сега военните и полицаите нямат минимална възраст, преди която не могат да се пенсионират.