Гледането на порно, в което участва "лице ненавършило 18-годишна възраст, или лице, което изглежда като такова", ще бъде наказвано със затвор или глоба до 2000 лв. Това предвижда една от промените в Наказателния кодекс, които Комисията по правни въпроси одобри преди окончателното второ четене на закона. Подобен текст същестува и в сега действащия кодекс, но наказанието се налага, ако "нарушителят държи или набавя за себе си или за другиго чрез компютърна система" порнографските материали.
Предлаганата промяна прави престъпници всички "съзнателно осъществили достъп" до порно с актьори под 18 г. или "изглеждащи такива" чрез "информационна или съобщителна технология". Законопроектът обаче не уточнява по какви критерии ще се определя кое "лице" изглежда под 18 г, пише Труд.
Промените в Наказателния кодекс предвиждат по-тежки наказания на онези, които използват деца до 14 г. за участие в порно. Затворът за тях е между 2 и 8 г. В проекта за кодекс се въвеждат и понятието "порнографско представление", което е представяне на живо или в реално време на полови органи на дете, реални или симулирани блудствени действия или мастурбация. Български сайтове, предлагащи срещу заплащане подобни "представления", не са малко.
С няколко текста от закона се защитават правата на малолетните, които са принудени да участват в създаването на порнографски материали. Те няма да носят наказателна отговорност.