Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и Клуб „Журналисти срещу корупцията" ще изготвят и публикуват „регистър на срама" в сферата на обществените поръчки, съобщиха от организацията. В регистъра ще бъдат събирани драстични случаи на нарушения при тръжните процедури, които ще бъдат публикувани на интернет страниците на двете организации.

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и Клуб „Журналисти срещу корупцията" подписаха меморандум за сътрудничество. „Като организация с десетгодишен опит има с какво да бъдем полезни. Работим задълбочено по редица сигнали и в скоро време ще ви предадем конкретни случаи на нарушения в обществените поръчки, където има шедьоври на местната власт в тръжната документация", обяви Ренета Николова, председател на УС на „Клуб ЖСК". Тя допълни, че организацията проследява и закони с висок корупционен риск.

„Центърът разчита на вашите разработки и сигнали и се надявам да работим и по конкретни проекти. Ние сме пред финализиране на информационно-аналитичната система БОРКОР в края на март, което ще допринесе за по-ефективна работа при оценката на корупционната среда", каза директорът на центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност Бойко Великов. Той допълни, че журналистическите разследвания за корупционни случаи на местно ниво са важен източник за информация. БОРКОР провежда цялостен мониторинг на корупционната среда в страната, в който се разглеждат и медийни публикации.

„През годините хората загубиха вярата в държавните институции и предпочитат да подадат сигнали за корупция в медиите, отколкото в институциите", каза журналистът от БНТ Явор Симов. Той добави, че Клубът ще търси съдействие от центъра  по подадени сигнали от граждани и организации.

„Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност има конкретни предложения по законопроекти, които могат да създадат условия за корупция. Изследваме и сега действащи закони, както и рискови зони за корупция. Скоро ще приключим и доклад за Оперативна програма „Конкурентоспособност", който ще бъде публикуван на интернет страницата ни", каза Бойко Великов.

Ръководството на БОРКОР ще участва на 18 март в кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки", организирана от Камара на строителите в България. На 20 март Центърът и Институтът за икономически изследвания към БАН организират форум на тема „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване".