НС на БСП констатира прекратяване на членството в БСП на досегашните членове на Националния съвет на партията: Георги Първанов, Румен Петков, Евгени Желев, Росица Янакиева, Ивета Станкова – Петкова.

Решението на пленума е и за отстраняване от БСП на членове на инициативния комитет на АБВ – Емил Константинов, Владимир Калчев, Бойка Арабаджиева и Людмил Веселинов за системно нарушаване на уставните норми, изразяващо се в активна дейност в подкрепа на друга листа, нарушаване на единството и единодействието в партията и неизпълнението на колективно взетите решения. Според ръководството на БСП тези членове на партията са се самоизключили, а днес само това е констатирано.

Решението е прието с 85 гласа "за", трима са били "против" и 2 са се въздържали.

Втора точка в решението гласи, че се прекратява членството в БСП на Георги Близнашки за уронване престижа на партията, системно нарушаване на уставните норми, състоящо се в публични изявления и действия срещу партийната политика и партийните решения и за саботиране на обществената подкрепа на решенията на партийните органи в полза на друга политическа сила.

Трета точка на партийния документ казва, че градските и общинските (районни) съвети на БСП, в чийто организации има партийни членове, които участват или подкрепят други листи, както и които системно нарушават уставните норми да предприемат действия в съответствие с Устава на БСП.