В силистренското село Средище на Гергьовден ромите гадаят бъдещето с коприва.
В нощта преди празника Едерлез /Гергьовден/ на прага на дома се поставят стръкове коприва, всеки от които е наречен на член от семейството. Увехналите стръкове вещаят болест.
Ритуалът стана известен благодарение на изследваческата дейност на учениците от основното училище в селото, чийто патрон е поетът Цанко Церковски, учителствал в селото в края на деветнайсети век.
Възпитаниците на основното училище "Цанко Церковски", в което учат деца от българския, ромския, татарския и турския етнос, са създали в учебното заведение кръжок по фолклор, за да научат повече за обичаите на своите връстници.
Основното училище "Цанко Церковски" в село Средище получи и статут на базово по съвместната тригодишна програма "Намаляване отпадането на ромските ученици от училище" на Центъра за междуетнически диалог и толерантност "Амалите" във В.Търново и фондация "Америка за България".