Европейската комисия събира доказателства за некоректно поведение от страна на супермаркетите и големите магазини за нехранителни стоки.

Това става ясно от отговора на европейския комисар за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние до Ивайло Калфин, съобщиха от пресофиса на българския евродепутат. Калфин се обърна към Комисията през март с искане да се предприемат мерки, след като беше сигнализиран от професионалното сдружение на работодателите Съюз "Произведено в България", че супермаркетите у нас поставят неизгодни условия на производителите и доставчиците си, които често ги водят до разорение.

Евродепутатът се позовава на проучване на "Произведено в България", което показва, че под 20% от стоките, продавани в големите вериги, са български. Като основна причина за този дисбаланс се посочват нелоялните търговски практики. В частност търговските отстъпки, които се предлагат на вносителите на хранителни продукти, се различават съществено от тези за българските производители. Докато за първите те са 5-15%, за българските производители те са 20- 60%. По този начин малките производители и доставчици биват лишени априори от повече от половината от печалбата си.

В отговора си до Ивайло Калфин комисар Барние посочва, че Европейската комисия е започнала да събира доказателства за проблема с нелоялните търговски практики, за последиците от него и за възможните решения.

"Европейската комисия е наясно с нелоялните търговски практики във веригата за доставка на хранителни стоки и вредните въздействия, които това може да има върху икономически зависимите търговски партньори, много от които са малки предприятия", пише комисар Барние до Калфин.

Специален фокус на проверката, която тече момента, е изследването на последиците от тези практики върху по-малките участници на пазара. Анализът на Брюксел ще разгледа различни варианти - от саморегулация до създаването на европейско законодателство, което да регулира условията на доставките за големите вериги. Ще се изследва и въздействието от доброволната инициатива за въвеждане на добри практики в търговията, която се прилага в някои европейски членки. Резултатите от оценката на въздействието ще са известни през лятото. В момента Европейската комисия е обявила и обществена поръчка за възлагане на изследване, което да изясни дали концентрацията на продажбата на храни на дребно влияе върху избора и върху иновациите в хранителните продукти.