Числата от 19-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 45, 9, 12, 22, 19, 25.

II теглене: 39, 1, 38, 15, 25, 9.

---------------------

6 от 42

I теглене: 28, 37, 4, 19, 1, 26.

---------------------

5 от 35

I теглене: 18, 20, 22, 14, 15.

II теглене: 1, 22, 33, 25, 18.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 3, 7, 2.

Печеливши цифри: 1, 3, 1.