Тенденциите и предизвикателствата пред реализацията на биопродукцията обсъдиха националните посланици на биологичното производство от държавите членки на Европейския съюз в Прага вчера. Представител за България бе заместник-министърът на земеделието Георги Събев, съобщиха от Министерство на земеделието. 
По думите на българския заместник-министър предизвикателствата пред сектора у нас се споделят до голяма степен и от другите държави членки, включително и такива с голям процент на биологично сертифицирани площи от страните от Централна и Източна Европа.
На срещата бяха очертани предизвикателствата за увеличаване на предлагането на биопродукти в заведения за обществено хранене, сред които са недостатъчни асортименти и количества за редовни доставки, съображения за цените, сложни процедури за подбор в обществени поръчки, недостатъчно познаване на биологичното производство от бизнеса и крайните потребители. "Държави, които са въвели подобно законодателство, като например Словения, се сблъскват с парадокса, че заради законовото изискване, но недостатъчното производство в страната, близо 60 процента от биопродуктите в тези места за хранене са вносни. Тоест подобна мярка не дава желания резултат за подпомагане на местното биопроизводство и производители, а напротив", коментира Събев.
Участниците в срещата от Европейската комисия заявиха, че няма да предложат законодателство, което да задължава държавите членки да залагат определен процент в доставките на държавните учреждения да е с биологичен произход, защото разликите в производството между страните остават значителни и следва подобни цели да се съобразяват с националния контекст и възможности. 
Следващата среща на високо равнище на националните посланици на биологичното производство ще бъде през декември в Брюксел.