Първият брой на списание “Еквинокс пси” ще бъде представен в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките (ИЕФЕМ-БАН). Това съобщиха от ИЕФЕМ-БАН. “Equinox Ψ” е годишно академично списание за дълбинна психология и интердисциплинарни изследвания, свързани с нея. Създадено е през ноември 2020 г. Възможни области за принос са аналитичната психология, личен опит и преживявания, намерили интерпретация в дълбиннопсихологическата теория и практика, литература и език, музикознание, изобразително изкуство, драма, философия, фолклористика, етнология, антропология, физика и др. науки и изкуства. В него могат да бъдат публикувани анотации и кратки прегледи на книги, филми, музикални албуми и др. произведения, ако тяхното съдържание съответства на концепцията на Equinox Ψ.
Списанието е насочено към широк кръг от специалисти от различни сфери на науката и изкуството. Излиза веднъж годишно, през есента. Първият брой е издаден през миналата есен и темата му е “Мрак и Светлина”. Втория брой, по който се работи в момента е с тема “Космогония”
Представянето на първия брой ще се състои на 18 октомври, от 17:30 ч., в зала 19, на ИЕФЕМ-БАН (ул. „Московска“ 6А). /ИРС