Обемът на търговията на дребно в Европейския съюз е намалял с 0,2 на сто през август спрямо юли, докато за същия период в еврозоната показателят е спаднал с 0,3 на сто. През юли, отново на месечна основа, обемът на търговията на дребно бе по-малко и в ЕС, и във валутната зона, съответно с 0,2 на сто и 0,4 на сто. Това сочат най-новите сезонно и календарно коригирани данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес.
През август в сравнение със същия месец година по-рано календарно изгладените данни за обемът на продажбите на дребно показват понижение с 1,3 на сто в ЕС и с 2 на сто в еврозоната.
В България обемът на търговия на дребно през август в сравнение с юли се е покачил с 1 на сто, според календарно и сезонно изгладените данни на Евростат. През юли родната търговия на дребно записа минимален ръст на обема си - с 0,1 на сто, спрямо юни.
На годишна база през август обемът на българската търговия на дребно се е повишил с 2,1 на сто. Това отрежда на страната ни 7-ото място сред страните от ЕС с най-голям ръст на обема на търговия на дребно. 
Обемът на продажби на дребно за хранителните стоки, напитките и тютюневите изделия в България през август в сравнение с юли е нараснал с 3,2 на сто, сочат оценките на европейската статистика. За сектор нехранителни стоки у нас показателят е прибавил 0,5 на сто, а за автомобилни горива се е покачил с 1,1 на сто.
 

Месечно сравнение по сектори на търговията на дребно и по страни членки
Обемът на търговията на дребно в ЕС през август спрямо предходния месец е намалял с 0,6 на сто за хранителните стоки, напитките и тютюневите изделия, и се е увеличил с 0,1 на сто за нехранителните стоки, както и с 2,9 на сто за автомобилни горива.
Отново в месечно сравнение през август обемът на търговията на дребно в страните, приели еврото е бил с 0,8 на сто по-малко за хранителните стоки, напитките и тютюневите изделия, докато е нараснал с 0,2 на сто за нехранителните стоки, и с 3,2 на сто при автомобилните горива.
Сред страните членки на ЕС, за които има налични данни, най-големи месечни намаления на общия обем на търговията на дребно са регистрирали Нидерландия (-2,2 на сто), Германия (-1,3 на сто) и Малта (-1,1 на сто). На другия край на скалата страните с най-голямо увеличение на показателя са Словения (+7 на сто), Люксембург (+3,8 на сто) и Ирландия (+3,5 на сто).
Годишно сравнение по сектори на търговията на дребно и по страни членки
В ЕС обемът на търговията на дребно през август, отнесен към миналогодишния август, е спаднал с 2,6 на сто за нехранителните стоки и с 1,3 на сто за хранителните стоки, напитките и тютюневите изделия. Автомобилните горива са разширили обемът си на търговия на дребно - с 5,5 на сто.
За същия период в еврозоната индикаторът е отчел понижение с 3 на сто за нехранителните стоки и с 2 на сто за хранителните стоки, напитките и тютюневите изделия. В същото време обемът на търговия на дребно с автомобилни горива се е увеличил с 5,1 на сто.
Сред държавите членки на Съюза най-голям годишен спад в общия обем на търговията на дребно е регистриран в Дания (-6 на сто), Нидерландия (-5,8 на сто) и Финландия (-4,7 на сто). Най-голямо увеличение на показателя се наблюдава в Словения (+31,8 на сто), Полша (+8 на сто) и Кипър (+5,1 на сто).