Експерти от различни институции в област Разград участваха в обучение, свързано с подкрепата за по-добро разбиране на подхода за управление на "Натура 2000" в България. Първото регионално събитие за областта се проведе в конферентната зала на хотел „Централ“.
"Срещата е в рамките на проект „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативната програма „Околна среда“, който се изпълнява от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерството на околната среда и водите", каза за БТА лекторът и модератор на събитието Светлана Папукчиева. Тя обясни, че целта е да се подготвят местните общности за предстоящото въвеждане на новия подход за управление на мрежата "Натура 2000". „Идеята е да бъдат въвлечени в максимална степен представители на общините, бизнеса и други държавни институции на местно ниво, за да постигнем по-балансирано и хармонично управление на екологичната мрежа, такова, каквото е изискването и на двете природозащитни директиви на Европейския съюз“, посочи Папукчиева. Тя добави, че регионалните събития са и подготовка всъщност на всички тези организации, които след приемане на промените в Закона за биологичното разнообразие ще станат част от така наречените Комитети на заинтересованите страни. Те ще бъдат сформирани към Регионалните инспекции по околната среда и водите като орган за управление на мрежата. 
Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе Цонка Христова заяви, че местните общности ще имат важна роля и затова ангажираността на регионално ниво трябва да бъде висока. Тя обясни, че екоинспекцията, която ръководи, контролира три области – Разградска, Русенска и Силистренска. В тези три области има 18 защитени зони по местообитанията и 11 за птиците. За област Разград са определени само две защитени зони за местообитанията и четири за птиците. 
По време на първото регионално събитие за област Разград  беше обсъдена правно-нормативната рамка на новия подход за управление на "Натура 2000". Бяха представени също отговорностите на отделните звена по управление на национално и регионално ниво и документът за целите на "Натура 2000".