Построяването на национална детска болница от частен инвеститор е неприемливо. Това се посочва в позиция на Българската педиатрична асоциация (БПА). 
„В близките дни стана известно, че частен инвеститор иска да построи детска болница с претенции за национална такава. Както става ясно, процедурата е в ход и предстои да се произнесат здравният министър и Министерският съвет“, допълват от БПА. 
Построяването на национална детска болница трябва да бъде държавна отговорност и приоритет. Смятаме, че задължение на държавата е да осигури възможно най-високия достижим стандарт на здравни грижи за деца и никое дете да не бъде лишено от достъп до тях, се посочва още в асоциацията.
От педиатричната асоциация допълват, че постояването на национална детска болница е част от здравната реформа. ‚Няма как да отречем, че понастоящем СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ до голяма степен изпълнява такива функции, като, разбира се, изпитва остра нужда да има всички необходими звена и нужната материална и техническа база“, допълват от БПА. 
След запитване на БТА от Министерството на здравеопазването отговориха: „В Министерство на здравеопазването е в ход административна процедура за одобряване създаването на лечебно заведение за болнична помощ „Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и аз“, след подаване на заявление и документи по реда на чл. 37а от Закона за лечебните заведения от представляващия дружеството, заявител на инвестиционните намерения - „Търговска лига – Глобален аптечен център“ АД.
Според първоначално представените документи, на адрес в гр. София, район „Изгрев“, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 1, се предвижда разкриване на лечебно заведение за болнична помощ - Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и аз“, което да извършва медицински дейности по 29 медицински специалности в 22 структури с общо 413 легла; 2 структури без легла и 4 клинико-диагностични структури.
След като административната процедура по проверката на документите на заявителя приключи, предстои да бъдат спазени стъпките, записани в чл.37а от Закона за лечебните заведения. Съгласно него лечебните заведения за болнична помощ се създават след одобрение на Министерския съвет въз основа на комплексна оценка.“