Общото потребление на енергия в ЕС през 2020 г. е с 6 процента по-малко в сравнение с 2019 г. Въпреки това се наблюдава леко увеличение (+1 процент) в потреблението на енергия от сектора на селското и горското стопанство, които представляват 3 процента от общото потребление на енергия в ЕС през 2020 г. Това сочат данни на Евростат, публикувани днес.
Намаляването на потреблението на енергия е цел още преди настоящата енергийна криза. Освен това пандемията от Ковид-19 промени навиците ни за потребление на енергия, като затвори работните места и увеличи времето, което много хора прекарват у дома. Докато някои сектори като въздушния транспорт бяха сериозно засегнати, други като селското и горското стопанство обаче не бяха.
С изключение на Швеция (+1 процент), всички държави членки на ЕС регистрират намаление на общото потребление на енергия през 2020 г. в сравнение с 2019 г. Най-резки темпове на спад са отчетени в Люксембург (-14 процента), Испания (-11 процента) и Италия (-9 процента). В другия край на обхвата на намаления, най-ниските темпове на промяна се наблюдават в Румъния (-1 процент), Унгария и България (и двете -2 процента).
Но по отношение на енергията, консумирана от селското и горското стопанство, нещата стоят различно. Между 2019 г. и 2020 г. имаше резки темпове на увеличение в редица държави членки, по-специално Малта (+10 процента), Португалия (+8 процента) и Хърватия (+6 процента). Имаше и някои държави членки, в които потреблението на енергия от сектора на селското и горското стопанство е намаляло, като най-резките темпове на спад са в Белгия (-11 процента), Швеция (-6 процента) и Румъния (-5 процента).
За сравнение, най-големият дял от общото потребление на енергия от селското и горското стопанство през 2020 г. е в Нидерландия (9 процента), следвана от Полша и Латвия (и двете по 6 процента). Стойността за Нидерландия отразява важната роля на оранжерийното производство на плодове, зеленчуци и градински растения. Най-малки дялове са отчетени в Люксембург, Словакия и Малта (по 1 процент).