Задачата на проекта "Зелена София" е да подобри колаборацията между градската управа и бизнеса, неправителствените организации, гражданите, за да се обединяват усилията в решаването на приоритетни задачи, които стоят пред града и обществото. Това каза арх. Елица Панайотова, координатор на проекта "Зелена София" към Столична община, на конференцията на тема: „Кръгова икономика -развитие на кръгова икономика в България и актуални практики от бизнеса“, която се провежда в  хотел "Хаят Риджънси" в София. Събитието е организирано от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и Advantage Austria с медийната подкрепа на БТА.
По думите й една от темите, които стоят пред проекта, е подготовката на кандидатурата на София за Зелена столица на Европа. Това е конкурс на Европейската комисия, чиято цел е да мотива градските управи да приоритизират темите за устойчиво и зелено развитие на градовете. Кръговата икономика е част от този процес.
Темите, които са приоритетни от гледна точка на града, са качеството на въздуха, зелените пространства, градската мобилност, както и управлението на отпадъци, посочи арх. Панайотова. Тя даде пример, че е направен сайт, на който се дава пълна информация какви са видовите отпадъци, които се генерират до домакинствата и бизнесите, както и как и къде те да бъдат изхвърляни разделно. Втората кампания е направена с тийнейджъри от едно от училищата в София, които да популяризират устойчиви модели на поведение – за предвиждане, за използване на по-малко вещи, както и за рециклиране на отпадъци. Освен това съвместно с бизнеса и част от IT компаниите са разработени са и наръчници, които могат да се ползват вътре в компаниите, за да им дават насоки как и какво да правят. 
Храната също е част от кръговата икономика, изтъкна още координаторът на проекта "Зелена София" към Столична община. Вече са реализирани първите пилотни градинки за градско земеделие. Има и други инициативи и проекти, които се реализират чрез този проект.
Няма как да се говори за кръгова икономика и устойчиво развитие, без да се осъзнава важността на зелените пространства, отбеляза арх. Елица Панайотова.