Темата за кръговата икономика тепърва ще придобива все по-голяма популярност в ежедневието и сега е моментът компаниите да отделят подобаващо внимание, за да внедряват нейните принципи в своята дейност. Това каза главният управител на Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) д-р Митко Василев на конференцията на тема: „Кръгова икономика -развитие на кръгова икономика в България и актуални практики от бизнеса“, която се провежда в  хотел "Хаят Риджънси" в София. Организатори на събитието са ГБИТК и Advantage Austria.
По думите на д-р Василев с преминаването към кръговия бизнес модел фирмите дават своя принос в битката с климатичните промени, като същевременно повишават собствената си устойчивост.
Той добави, че кръговата икономика е алтернативен икономически модел, който включва отделянето на икономическата дейност от управлението на ценни ресурси. Кръговият модел се концентрира върху използване на ресурсите с цел удължаване на живота на продукта и неговото използване. 
Компаниите, които успеят да създадат нови бизнес модели, които са ефективни, екологични и устойчиви, чрез внедряване на иновации, ще бъдат истински успешни и конкурентоспособни, изтъкна главният управител на ГБИТК.