Днес в Загреб бе открита Международна научна конференция „Хървати и българи. Дипломация, политика, култура и наука“. Организатори на събитието са Хърватската академия на науките и изкуствата, Хърватско-българското дружество в Загреб и Институтът за балканистика с Център за тракология на Българската академия на науките. 
Конференцията е посветена на 30 години от установяването на дипломатически отношения между Република България и Република Хърватия и на 25 години от установяването на научно сътрудничество между Българската академия на науките и Хърватската академия на науките и изкуствата. Форумът ще продължи до 30 септември.
В срещата участват 13 български и 15 хърватски учени – научни и културни работници от Хърватската академия на науките и изкуствата и Българската академия на науките, както и от други културни институции от Хърватия и България, университети, институти и музеи. През последните 25 години в рамките на междуакадемичното хърватско-българско научно сътрудничество са участвали близо сто учени.
Международната научна конференция „Хървати и българи. Дипломация, политика, култура и наука“ бе открита от акад. Йосип Братулич, председател на Хърватско-българското дружество в Загреб. От името на председателя на Хърватската академия на науките и изкуствата приветствие към присъстващите отправи акад. Стиепан Чосич. В началото на конференцията, по повод 30 години от установяването на дипломатически отношения между Република България и Република Хърватия, слово произнесе Генка Георгиева, посланик на България в Хърватия.