С допълнителни 4 957 963 лева ще се финансират дейности по четири национални програми за развитие на образованието, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).
По програмата "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" се отпускат 1 379 138 лв. за подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка. За подкрепа на целодневното обучение на учениците се дават 737 987 лв. За обогатяването на библиотеки и създаването на пространства за четене ще бъдат преведени 558 760 лв.
534 777 лв. ще се изплатят за дейности по програмата "Хубаво е в детската градина", а за работа с родители по "Заедно за всяко дете" - 496 060 лв.
Още 1 251 241 лв. ще получат центровете за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, които имат таланти в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Ще бъдат подпомогнати и центровете за превантивна, диагностична и рехабилитационна работа с деца и ученици, както и астрономическите обсерватории и планетариуми.
Допълнителните средства се предоставят по бюджетите на общините.
През 2022 г., с решение на Министерския съвет, са одобрени общо 21 национални програми за развитие на образованието, по които се финансират различни дейности за учениците в училищата.