„Обработваема земя в училище“ е новата програма на Министерството на образованието и спорта, която има за цел да свърже учениците със земята, отглеждането и селскостопанското производство чрез микроферми и мини-зелени къщи в училищна среда, предаде специално за БТА албанската агенция АТА.
Тази програма започна със специалното училище „Луидж Гуракучи“ в Тирана, което отсега нататък ще има съвременна мини-зелена къща, където неговите ученици със специални нужди ще се учат как да отглеждат цветя и растения, така че да придобият умения, които може да използват след завършване на училище.
На церемонията по откриването на тази мини-зелена къща министърът на образованието и спорта Евис Куши каза, че това е отличен модел и изключителен принос, който ще бъде възпроизведен в други училища.
Министърът благодари на партньорите в този проект, организацията „Отвъд бариерите“ и банка „Кредис“, които чрез първата платформа за доброволно набиране на средства в Албания „SMILE“ финансираха този проект.
От градинарството има много ползи за здравето на хората с увреждания. Тази мини-зелена къща ще бъде безопасна и приобщаваща среда за учениците да извършват практически дейности и да подобрят своите двигателни умения, работа в екип, самочувствие, комуникация и други житейски умения, да разширят знанията си за градинарството и как да отглеждат цветя и зеленчуци.
Тази среда ще служи и за насърчаване на здравословния начин на живот, ще стимулира груповата работа чрез дейности за деца и родители, както и с доброволци.
(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА без намеса в текста съгласно договора за сътрудничество между агенциите)