Много пъти днес беше казано, че МСП са гръбнакът на икономиката, но това не е просто клише, тъй като те спомагат за намаляване на безработицата и стабилизиране на пазара и конкурентоспособността. Но сред водещите проблеми се явяват дигиталните знания и умения на работниците, каза Цветелина Пенкова, член на ЕП, по време на форум на високо равнище в София на тема "МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход", който е организиран от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). БТА е медиен партньор на срещата.
"Ако всяко малко предприятие наеме поне на един човек, безработицата ще изчезне", заяви Али Карами Руиз, главен директор и член на Изпълнителния комитет, Бизнес съвет (BIAC) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Той подчерта, че малкият бизнес е важен не само в Европа, а на световно ниво. Според него трябва да се направи връзка между малкия бизнес и големите корпорации, както и да се работи с политическото ниво, с вземащите решения.
По думите на Али Карами Руиз ОИСР е направила изследване на предприемачите от различните страни, които са започнали да използват дигитални технологии преди пандемията, но сега същите са тръгнали назад, защото не са допълнили технологиите с необходимите дигитални умения и сигурност.
Именно темата за уменията и обучението беше във фокуса на Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България. "Като първи и единствен представител на работниците от България ще спомена нещо, което беше пропуснато днес - всички твърдим и данните го подкрепят, че МСП са движещата сила на икономиката, но устойчивостта на тези работни места е най-крехка", подчерта той. Според Димитров онези, които се адаптират по-лесно, имат предимство.
Че нивото на дигиталните умения в България е на наистина ниско ниво изтъкна и Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища. По думите му в България няма културна индустрия.
Съюзът на народните читалища има 1850 сгради и 3000 библиотеки, което го прави най-голямата културна и историческа организация за обучение. "Нашата инфраструктура има своите възможности - в читалищата обучихме 250 000 души на базови умения за боравене с интернет. Сега търсим варианти да продължим тази инициатива", разказа той и заяви, че само със средствата на обучението можем да продължим напред.
Гълъбин Гълъбов, председател и изпълнителен член на УС на Българска агенция за експортно застраховане, представи накратко варианти за оборотни кредити за МСП, които смята като едно решение на проблема с финансирането.