Програмата „Храна за прогрес“ на Министерството на земеделието на Съединените щати сключи споразумение за сътрудничество с „Лутеран Уърлд Релийф“ (Lutheran World Relief) за укрепване на веригата на добавена стойност на какаото в Нигерия, предаде за БТА нигерийската агенция НАН.
Американското консулство съобщи, че проектът е на стойност приблизително 22 милиона долара и ще бъде изпълняван през следващите пет години.
Според изявлението на консулството международната неправителствена организация „Лутеран Уърлд Релийф“ ще извършва дейности по проекти в щатите Абия, Крос Ривър, Екити, Аква Ибом, Ондо и Осун, от които ще се възползват приблизително 68 000 фермери.
„Проектът ще бъде насочен към фермери в нископроизводителни, но високообещаващи райони, както и към фермери в общности с висока гъстота и висока продуктивност“, се казва в изявлението на американското консулство.
„Основната цел на програмата „Храна за напредък“ е да увеличи производителността на какаото чрез прилагане на съобразени с климата подходи в земеделието. Това ще доведе до подобрен достъп до суровини, технически ресурси и капацитет, обработка след прибиране на реколтата и експортни пазари“, казаха от консулството.
Джералд Смит, съветник по селскостопанските въпроси в мисията на САЩ каза, че проектът ще използва подход, който ще позволи на фермерите да произвеждат повече какао и да запазят плодородието и биоразнообразието на земята.
„Програмата „Храна за прогрес“ е крайъгълният камък на международната дейност на Службата за чуждестранно земеделие на Министерството на земеделието на Съединените щати.
„Програмата насочва усилията към основната цел за подобряване на селскостопанската производителност и разширяване на търговията със селскостопански продукти“, каза Смит.
В изявлението се отбелязва, че през годините програмите „Храна за прогрес“ са обучавали фермери за здравето на животните и растенията, подобрили са методите на отглеждане, развили са пътни и комунални системи и са създали кооперации на производители.
В него се казва, че програмите също така са предоставили микрокредити и са разработили вериги за добавена стойност в аграрния сектор.
(Тази информация се разпространява от БТА по договор с нигерийската агенция НАН)