Тази седмица са сертифицирани четири инвестиционни проекта за над 75 млн. лв. и 416 нови работни места, съобщава Министерството на иновациите и растежа (МИР). Те са в Стрелча, Благоевград, Пловдив и София област.
В Стрелча инвестицията е в медико- и балнео-комплекс на стойност 10 млн. лв. с над 75 работни места. В Благоевград - за изграждане на CAN линия, сграда и допълнително оборудване на стойност над 23 млн. лв. В Пловдив - за производство на електрически велосипеди за над 38 млн. лв. и 330 нови работни места, а в с. Гурмазово, Област София – за изграждане на логистична база за складиране и съхранение на чужди товари на стойност над 4 млн. лв.
Тези данни потвърждават инвестиционната активност на бизнеса и дългосрочните му инвестиционни намерения в страната, посочват от МИР.
По данни на министерството в Българската агенция за инвестиции в момента има 43 проекта за инвестиционни намерения за близо 2 млрд. лв., като се очаква те да разкрият близо 3300 нови работни места. 
От началото на годината до момента по Закона за насърчаване на инвестициите Българската агенция за инвестиции е изготвила положителни становища и МИР е сертифицирало проекти на стойност близо 300 млн. лв. Те имат потенциал да разкрият около 2000 нови работни места. Инвестициите са предимно в секторите производство, информационни технологии, складиране и съхраняване на товари, здравеопазване.