Данните от последното преброяване в Хърватия сочат, че населението на страната е намаляло с почти половин милион жители, а във Вуковар броят на сърбите е паднал под 30 процента, съобщи РТС.
В Хърватия бяха публикувани окончателните резултати от преброяването, проведено в края на миналата година. За 10 години хърватите са с почти половин милион по-малко, а най-голям е спадът на жителите в Славония - цели 20 процента. Според преброяването сърбите също са намалели от 2011 г. с един процент и сега те са 3,2 процента. 
Според резултатите от преброяването най-много хора в Хърватия са на възраст между 60 и 64 години, а жените са със 141 000 повече от мъжете. Броят на хърватите нараства, докато броят на сърбите намалява. Вярващите намаляват, а атеистите се увеличават.
Според преброяването от 2021 г. Хърватия има 3 871 833 жители. В сравнение с преброяването от 2011 г. броят на жителите е намалял с 413 056 души или 9,64 процента.
Резултатите от преброяването през 2021 г. показват, че делът на хърватите в националната структура на населението е 91,63 процента, на сърбите - 3,20 процента, бошняците са 0,62 процента, ромите 0,46 процента, италианците и албанците по 0,36 процента, докато делът на останалите членове на национални малцинства е по-малък от 0,30 процента.
Новите данни показват значителен спад в броя на католиците. Делът на католиците от общото население през 2011 г. е 86,28 на сто, а при преброяването през 2021 г. те са 78,97 на сто, което е със 7,3 на сто по-малко. При преброяването през 2011 г. католиците са 3 697 143, а десет години по-късно те са 3 057 735. Общият брой на католиците в Хърватия през 2021 г. е по-малък от 2011 г. с 639 408, което е със 17,3 процента по-малко.
Броят на православните също намалява, като през 2011 г. те са 190 143, или 4,44 на сто, а десет години по-късно 128 395, или 3,32 на сто. Същата тенденция се наблюдава и при мюсюлманите - от 62 977 или 1,47 процента при преброяването през 2011 г. те са намалели до 50 981 или 1,32 процента при преброяването през 2021 г.
В категорията за майчин език 95,25 процента от хората са декларирали, че техният майчин език е хърватски, а 1,16 процента от хората са декларирали, че техният майчин език е сръбски. Делът на хората с друг майчин език е под един процент.