Студентите от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) вече могат да инсталират студентската си книжка в телефона, съобщи пресцентърът на висшето училище.
Приложението напълно замества пластиката и посредством четец за QR код може да се използва в библиотеката, в студентските столове, както и за легитимиране пред външни лица, когато това е необходимо.
Студентската книжка е адаптирана и за двете операционни системи - Android и iPhone.
За IPhone е необходимо студентската книжка само да бъде заредена в "Wallet", (портфейл), след което от "Уеб студент" да бъде изтеглена индивидуалната книжка за всеки.  

За телефоните с операционна система Android първо трябва да има приложение от тип "Wallet" (портфейл), което поддържа карти от тип PKPASS, (например WalletPasses). След това студентската книжка може да бъде свалена и инсталирана.
В момента УНСС работи по обновяване на електронната система "Уеб студент" и надграждането й с нови функционалности, които ще спестят време на студентите.