Отпускат се допълнително още 50 места за обучение на медицински сестри и 30 - за лекарски асистенти, в Медицинския университет (МУ) в София. Това реши правителството с промяна на вече утвърдения брой на приема в държавните висши училища през учебната 2022/2023 година, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).
Мeдицинският университет в София ще обучава общо 337 студенти за придобиване на образователно-квалификационната степен "бакалавър" за двете специалности. Мотивът за това увеличение е сериозният недостиг на медицински сестри в сектора "Здравеопазване" и засилващият се интерес към професията на лекарския асистент.
Както БТА писа, Медицинският университет в София открива тържествено учебната 2022/2023 година на 26 септември, понеделник.
Друга промяна предвижда с 18 повече места (от 44 на 62) да има за курсанти в специалността "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" (за степента "бакалавър") във Висшето военно-въздушно училище "Георги Бенковски" в Долна Митрополия. Допълнителните бройки са продиктувани от трудното задържане на кадри за въоръжените сили.
С едно място повече (от 6 на 7) ще има и за специалността "Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили", за степента "магистър" (след придобито висше образование) във Военната академия "Г. С. Раковски".