Проф. Петър Стоянович представи за книгата си „Фердинандеум“ за първи път пред бургаска публика. Изданието  проследява модернизацията на България от 1887 г. до 1912 г.
"Тази книга е венецът на едни дългогодишни мои изследвания, които намериха публикации в отделни по-малки книги, но това сега е увенчаването на този труд", каза проф. Стоянович.
В труда си той описва развитието на страната от Освобождението до Балканската война. Минавайки през армията, архитектурата, инфраструктурата, културата и изкуството, авторът навлиза и в личния живот на Фердинанд, хвърля светлина върху семейството му, върху предпочитанията и дори върху пороците му. 
„Фердинандеум“ е единствената досега книга за мирните години на цар Фердинанд, поставил начало на европеизацията на България преди 150 години.