Църквата почита днес Св. апостол Кодрат, който бил ученик на някои от апостолите, ученици на Исус Христос.

Той проповядвал словото Божие най-вече в Атина и в малоазийския град Магнезия. Подир много апостолски трудове и страдания в 130 г. св. Кодрат претърпял мъченическа смърт за вярата в Исус Христос и бил погребан в Магнезия. 

Този апостолски ученик е известен още и като апологет, защитник на християнското учение. 

В 126 г. той написал такава блестяща апология на християнството, че император Адриан, като я прочел, издал указ да не бъде осъждан никой от християните само за това, че изповядвал вярата в Христа, без доказателства, че е извършил някакви престъпления. 

Апологията на св. Кодрат обаче е изгубена.