Започва подготовката за отбелязването на 150 години от гибелта на Васил Левски през 2023 г., съобщават от Министерството на културата (МК).
Министърът на културата проф. Велислав Минеков е имал днес среща с представители на държавни институции, на общини, на общобългарския комитет "Васил Левски", на фндация "Васил Левски“, на висши учебни заведения, неправителствени организации и национални медии. На срещата са били обсъдени дейностите по подготовката и отбелязването на значимата юбилейна годишнина. В дискусията е участвал заместник-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов, както и директори на държавни културни институти в областта на културното наследство.
Основната цел на срещата е било да се обсъди съставът на националния инициативен комитет и да се направят предложения за прояви и събития, свързани с предстоящата годишнина, които да бъдат включени в национална програма. Участниците са приели състава на националния инициативен комитет с направените допълнения. Дискутирани са и планираните до момента от институциите и организациите дейности за отбелязване на годишнината.
Посочени са и следващите действия, които МК ще предприеме,по организацията и изготвянето на национална програма с конкретни събития за отбелязване на годишнината.