Връзката между немските философски идеи и развитието на българската наука и изкуство изследва писателят Боян Ангелов в книга. В тома е разгледан периодът от Възраждането до Първата световна война.
Книгата е озаглавена „Немският класически идеализъм и новата българска литература“. Сред личностите, които присъстват в труда на Ангелов, са д-р Петър Берон, Нешо Бончев, Марко Балабанов, проф. Марин Дринов, д-р Кръстьо Кръстев и др.
„Близките политически, социални, икономически и духовни обвързаности на новоосвободена България в Германската империя и с Австро-Унгария допринасят за ускореното влияние на немскоезичната философска наука върху сферите на българското обществено съзнание. Това интелектуално въздействие се изразява не само във възприемането на нови индустриални технологии и научни открития, но и в областта на литературната теория с нейните естетически парадигми“, пише Ангелов в книгата си.
„Немският класически идеализъм и новата българска литература” се явява книга-компендиум за историко-културното европеизиране на българската интелигенция, илюстрирайки фактологично и философски корелацията образование – талант – реализация, която превръща България в модерна държава в началото на 20 век“, коментира поетесата и литературен критик Анжела Димчева, която е и редактор на изданието.
Книгата е осъществена с финансовата подкрепа на Министерство на културата по програма за подпомагане на проекти в областта на литературата. / ГН