Новата академична година във Филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Силистра започна за над 300 студенти в професионалните направления "Педагогика на обучението“, "Електроинженерство" и "Автомобилно инженерство".
Тържествено бяха посрещнати близо 90 първокурсници. Директорът на учебното заведение доц. д-р Румяна Лебедова откри церемонията, като припомни, че Филиалът вече четвърт век е част от Русенския университет, както и че чрез него продължава образователната традиция в Силистра, започнала преди малко повече от 130 години.
„Въпреки демографската и икономическа криза остава устойчив стремежът ни да се съхрани добрата традиция и професионализма при подготовката на кадри за просветната и културната и инженерно-техническата сфера на обществения живот.
Филиалът е една от добрите възможности да задържаме младите хора в региона, като ин предлагаме добри възможности за обучение и професионална реализация“, каза Лебедова.
По време на тържеството тя връчи почетни плакети от името на филиала на академик Христо Белоев - ректор на Русенския университет, инж. Николай Неделчев - областен управител на област Силистра, д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет - Силистра, както и на кмета на общината д-р Юлиян Найденов.