В EVN България постъпиха сигнали от клиенти от района на община Стралджа (област Ямбол) за това, че са получавали телефонни обаждания от лица, неправомерно представящи се за служители на дружеството. Тези лица са уведомявали клиентите за неплатени фактури за електроенергия и са ги приканвали да се обадят на телефонен номер започващ с префикс 0900, който по никакъв начин не е свързан с EVN България, за да не бъде преустановено електрозахранването им.
EVN България напомня, че телефонните номера на денонощия телефонен център на дружеството започват с префикс 0700. Те са официално обявени от дружеството и не са променяни от години. При всяко обаждане от страна на дружеството към клиент се следва задължителен протокол: представяне на оператора с двете имена и повода за обаждане.
EVN България приканва всички клиенти при подобни обаждания да изискват както идентификация на обаждащия се, така и сравнение на своите клиентски данни и номер на измервателна точка (ИТН). При най-малкото съмнение в легитимността на обаждащия се, клиентите следва да се обадят на тел. 0700 1 7777, както и да сигнализират на органите на МВР.
Номера на денонощния телефонен център на EVN България:
0700 1 0007 - телефон при липса на захранване
0700 1 7777 - телефон за обща информация и справки
0700 1 0207 - телефон за автоматична проверка на сметка
факс: 032 99 00 10
еmail: [email protected]
www.evn.bg
EVN България предлага безплатни услуги за своите клиенти с цел информация за стойността на фактурата, както и известяване преди прекъсване за неплатени задължения. Тези услуги са достъпни по SMS или по имейл, посочени от клиента. Двете услуги могат да бъдат заявени заедно или поотделно чрез попълване на декларация, в която се вписва:
•име на клиента
•ИТН (измервателна точка номер)
•валиден имейл или номер на мобилен телефон (за клиентите на всички мобилни оператори в страната).
С цел да се гарантира достоверността на предоставените данни е необходимо титулярът на партидата (или упълномощено от него лице) да предаде попълнената декларация в удобен за него EVN Офис. Декларацията може да бъде намерена на:
http://www.evn.bg/getdoc/b5abe50c-62ec-4cb6-a0a2-fb31920370c1/KK462_Deklaracia_bitovi_klienti.aspx
Всеки един клиент може да направи справка за своята фактура и в телефонния център на дружеството, на място в EVN Офис или да използва обновената система за плащане и информация „EVN Онлайн плюс", достъпна на http://www.evn.bg/Online-Services/Login.aspx.