Правителството създаде възможност за отпускане на нов вид стипендия – за значими постижения на студентите в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност, предаде БГНЕС.

Това стана с допълнение в постановлението, което определя условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

За бюджетната 2014 г. ВУЗ-овете ще разполагат с близо 390 хил. лв. за този вид стипендии. Средствата са предвидени по бюджета на МОН.

Стипендиите ще бъдат отпускани от комисия, определена със заповед на ректора, като най-малко от половината от нейните членове са студенти, посочени от студентския съвет. Видът на документите, срокът за подаването им и критериите за получаване на стипендията ще се определят от съответното висше училище, съгласувано със студентския съвет.

Постановлението влиза в сила от 1 септември тази година.