През юли индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 0,5 на сто под равнището от предходния месец, показват предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт. Календарно изгладените данни сочат намаление от 1,1 на сто на строителната продукция през юли 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година.
През юли индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията както от гражданското/инженерното строителство, така и от сградното строителство намалява съответно с 0,7 и 0,4 на сто.
На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през юли 2022 г. се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство с регистрирано намаление от 3,1 на сто, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 0,5 на сто.