Доброволци от Българския младежки Червен кръст в Разград проведоха открита демонстрация по оказване на първа помощ на пострадали. В Градския парк пред Ронда младите червенокръстци показаха как се действа при произшествия, как хората да реагират правилно при дадени ситуации, как да използват различни видове превързочни материали и медицински изделия. Те раздадоха и информационни материали за оказване на първа помощ на гражданите.
С демонстрацията младежите от БЧК в Разград отбелязаха Световния ден на първата помощ. Инициативата има за цел да повиши осведомеността сред подрастващите за това как първата помощ може да предотврати наранявания и да спаси животи в ежедневни и кризисни ситуации, да популяризира приноса на доброволците, каза за БТА Наталия Балканджиева, специалист по младежки дейности.
Тя добави, че една от задачите на БЧК е именно да обучава своите доброволци и членове да бъдат полезни на хората, когато са в нужда. Доброволческият състав на БМЧК в Разградска област наброява 120 младежи, обединени в седем клуба. По думите на Балканджиева доброволците от организацията работят с желание и оптимизъм, непрекъснато надграждат знания и опит, които предават на своите връстници. Всички младежи са обучени на първо и второ ниво да оказват първа долекарска помощ. Своите знания и умения за предоставяне на първа помощ по време на или след бедствия, аварии и кризи част от младите хора показаха и на национално състезание на Младежки аварийни екипи, допълни специалистът.
Доброволец съм, защото обичам да помагам на хората, разказа 18-годишният Джемал Али, областен и клубен координатор на БМЧК Разград и на клуба в Разград. Ученикът в Профилираната природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков" е доброволец на БМЧК от 5 години. Младежът каза, че през тези години е научил много неща, които със сигурност ще му бъдат в полза. Той добави, че младите хора от организацията са ангажирани с различни инициативи в подкрепа на хората в нужда. Провеждат и обучения на техни връстници и деца по програма "Хелфи", свързани с оказване на първа долекарска помощ при травми и злополуки.
Останалите доброволци, участници в събитието също изразиха своето задоволство, че са част от червенокръстката организация в Разград, в която не само помагат на хора, но и се учат на нови неща.