В Националния пресклуб на БТА в Скопие днес ще бъде представена изложбата от детски рисунки „Нарисувай ми България, нарисувай ми Македония”. 
Подбрани рисунки на ученици от Средно училище (СУ) “Вела Благоева“ във Велико Търново и възпитаници  от Основно училище (ОУ) "Исмаил Кемали" от община Чаир в столицата на Република Северна Македония, които са нарисували как си представят двете държави, вече бяха изложени във Велико Търново. По време на срещата на журналисти от България и Република Северна Македония "Време за разговор", организирана от БТА през юли във Велико Търново, журналистите от двете държави бяха запознати с проекта, а Генералният директор на БТА Кирил Вълчев пое ангажимент рисунките на децата да бъдат изложени и в Националния пресклуб на БТА в Скопие. 
Изложбата, която ще бъде открита официално в 16.00 ч. същия ден в ОУ "Исмаил Кемали" в община Чаир в столицата на Северна Македония, ще бъде представена от българския евродепутат Илхан Кючюк, по чиято идея е осъществено сътрудничеството между двете училища, Ангел Янчев, директор на СУ “Вела Благоева“ във Велико Търново и Теута Имери, директор на ОУ "Исмаил Кемали" в Скопие. 
Зам. ректорът на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” проф. Димитър Димитров и президентът на Международния славянски университет проф. Йордан Гьорчев ще представят новите проекти в сътрудничеството между двата университета, а за договора, който ще бъде подписан същия ден между Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в София и Американския университет в Европа - ФОН в Скопие, ще говори ректорът на ВУЗФ проф. Борис Велчев.
Добрите примери за сътрудничество в областта на образованието ще бъдат представени в Националния пресклуб на БТА в Скопие непосредствено преди българският евродепутат и докладчик в Европейския парламент по процеса за присъединяване на Република Северна Македония към ЕС Илхан Кючюк да бъде удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Американския университет в Европа - ФОН за особения му принос в развитието на научното и образователно сътрудничество и утвърждаване на европейските ценности и култура във висшето образование.