Според традицията на църковния календар в деня след голям празник се честват главните действащи лица в него. Така след вчерашния празник Рождество Богородично днес почитаме паметта на онези, които са й дали живот - баща й Йоаким и майка й Анна. Преданието говори, че те били праведни хора и затова Бог се вслушал в горещите им дългогодишни молитви. А се наричат богоотци, защото са родители на Божията майка - света Дева Мария и така се явяват прародители (дядо и баба) по плът на Иисус Христос, въплътения Божи Син.
Йоаким произхождал от Давидовия род, а Анна - от рода на Аарон. Те се отличавали не само с произхода си от царски и свещенически род, но и наистина били добродетелни хора, изпълнявали точно Божия закон. Една всекидневна болка обаче помрачавала живота им: те нямали деца. За израилтяните бездетството било истинско нещастие, понеже всеки от тях живеел със съкровената надежда да стане баща, съответно майка на Спасителя - Месия. Отделно ги гнетяло презрителното отношение на техните сънародници, които обикновено ги одумвали като грешни хора, наказани от Бога с бездетство заради някакви грехове.
Поредното оскърбление Йоаким понесъл на един юдейски празник, когато отишъл в Йерусалимския храм да принесе жертва на Бога. Затова от мъка не пожелал да се върне вкъщи, а отишъл в пустинно място и там останал 40 дни в молитва и строг пост. Молел се Бог да се смили над него, за да стане и той баща.
Анна също много тъгувала, защото смятала себе си виновна за бездетството им. И тя като мъжа си ден и нощ горещо се молела на Бога да я дари със свидна рожба. Най-после това се случило. Затова на 9 декември Църквата чества празника Зачатие на света Анна - деня, в който света Дева Мария била зачената в утробата й. Девет месеца след това, на 8 септември, пречистата Дева се родила на света.