Европейският социален фонд е онзи инструмент, който ни помогна през изминалите години да окажем подкрепа и да подобрим живота на много хора. Това каза служебният вицепремиер и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров на заключителното събитие от кампанията #Първа работа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ в Сити Марк Арт Център, София. 
Ще направим повече от същото и през следващите седем години, базирани на опита и на обратната връзка от заинтересованите страни и хора, с които работим, допълни Лазаров. Като приоритети той посочи пазара на труда, младежката заетост, социалното включване. Средствата по Програма „Развитие на човешките ресурси“ са два пъти повече спрямо предходния период.
Ще осигурим повече възможности за стажове, професионална квалификация, обучение и ще подкрепим всеки, който желае да започне своята работа, допълни Лазаров. Той добави, че младежите, които работят в Министерството на труда и социалната политика, са избрани и поканени след стаж. 
Мярката "Започвам работа" е една от най-интересните ни схеми, която ще стартира скоро, каза Лазаров и уточни, че освен младежи, работа ще могат да започнат и други неактивни лица. 
Ако някой не може да се труди, за него ще бъде предложена подходяща социална услуга, добави Лазаров. Ако може да се труди, ще му се окаже подкрепа за обучение, мотивиране, представяне пред работодател, каза министърът.  
Сред присъстващите бе и служебният заместник министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Той каза, че кампанията го е впечатлила, защото посланието отговаря на реалностите на живота.