Съветът на директорите на Българска фондова борса (БФБ) преразгледа базите на борсовите индекси, съобщават от борсата. Промените в базите на индексите влизат в сила от 19 септември.
Съветът на директорите изключва три емисии акции от базата на индекса SOFIX Това са "Индустриален Холдинг България" АД - София, "Монбат" АД - София и "Софарма трейдинг" АД - София. На тяхно място се добавят "Неохим" АД - Димитровград, "Елана Агрокредит" АД - София и "Сирма Груп Холдинг" АД - София.
От базата  на индекса BGBX 40 се изключват три емисии акции -  "Електроразпределителни мрежи Запад" АД-София, "Инвестиционна Компания Галата" АД - Варна и "Петрол" АД - София. На тяхно място в индекса влизат - "Телематик Интерактив България" АД-София, "Велграф Асет Мениджмънт" АД - София и "Родна Земя Холдинг" АД-София.
Съветът на директорите изключва три емисии акции и от базата на индекса BG TR30. Това са "Албена" АД - к.к. "Албена", "Електроразпределителни мрежи Запад" АД - София и "Градус" АД - Стара Загора. На тяхно място в индекса влизат "Сирма Груп Холдинг" АД - София, "ТБ Централна кооперативна банка" АД - София  и "Химснаб България" АД - София.
Съветът не извършва промени в базата на индекса BG REIT.