Брутният вътрешен продукт на Гърция е нараснал с 1,2 процента през второто тримесечие на 2022 г. спрямо първото тримесечие, а в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. растежът е от 7,7 процента, съобщава АНА-МПА, позовавайки се на данни на гръцката социологическа служба Елстат.
Данните сочат, че потребителските разходи са нараснали с 8,1 процента на годишна основа, износът на стоки и услуги - с 20,8 процента, а вносът на стоки и услуги - с 15,5 процента.
В сравнение с предишното тримесечие разходите за потребление са се увеличили с 1,2 процента, износът на стоки и услуги - с 2,5 процента, а вносът на стоки и услуги - с 5,8 процента.
"В един от най-трудните и неспокойни периоди на съвременната история гръцката икономика не само показа устойчивост, но и става по-силна, и дори дава заявка за благоприятни перспективи, като се имат предвид съществените предизвикателства на периода", коментира финансовият министър Христос Стайкурас.
Той добави, че според последните данни растежът на БВП през 2022 г. ще бъде по-висок от първоначалните прогнози.
Стайкурас добави, че приоритетът на икономическата политика е "справяне с енергийната криза и нейните ефекти, така че да можем да преодолеем това изпитание и да продължим по пътя на силен и устойчив растеж, създаване на повече добре платени работни места и засилване на социалната кохезия".