На 12 септември от 11:00 часа в конферентната зала в Ректората на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски" ще бъде представен интензивният курс за следдипломна квалификация "Усъвършенстване на комуникативните умения за успешен диалог с Изтока", съобщи пресцентърът на висшето училище.
Курсът се организира от катедрата "Японистика" и от факултета по класически и нови филологии на СУ и има за цел да подготви специалисти за комуникация между източната и западната култура. При завършване курсистите получават сертификат за специалист-медиатор Изток-Запад. Препоръчително условие за прием е наличието на бакалавърска степен и владеенето на европейски език на ниво минимум В1-В2 (различен от българския език). Няма изискване за владеене на източен език. Приемът се извършва по документи.
Целият курс включва общо 210 лекционни часа, разпределени в четири присъствени целодневни уикенда (включващи и петъците), разпределени равномерно през академичната година. Първият и третият ще се реализират в София, а вторият и четвъртият - в университетски бази извън София.
Таксата за курса е 800 лв., плюс разходите за двата уикенда, които ще са извън София. Курсът завършва с дипломен проект. Записването е от 4 юли до 30 септември 2022 г.
В курса ще се изучават дисциплините: "Нишката на Ариадна или пътешествие из лабиринта на Изтока (философия, изкуства, бит и ежедневие)" с проф. д-р Гергана Петкова; "Философски основи на човешката комуникация" с доц. д-р Александър Каракачанов; "Свещени текстове на Изтока: взаимовръзки и интерпретации" с д-р Людмила Кирилова; "Феноменът на колективната комуникация през призмата на музиката" с маестро Йордан Камджалов; "Аудио-визуално комуникация: как да се изразяваме и себеизразяваме" с Надя Обретенова, журналист; "Комуникация чрез визуалните изкуства: наратив, образ и символика" с д-р Людмила Кирилова; "Работа с ресурси и дипломен проект" с доц. д-р Вяра Николова.