Проведе се първото заседание на работната група между експерти на Министерството на туризма и представители на туристическия бизнес за изработване на закон за единна браншова организация, съобщиха от Министерството.
Служебният заместник-министър на туризма проф. Мариела Модева, която председателстваше заседанието, постави акцент върху воденето на конструктивен диалог в работата за създаването на национално представителна организация, която да консолидира бранша. От името на министър Илин Димитров проф. Модева подчерта, че целта е обединението да се случи без Министерството на туризма да извършва императивни действия или административна принуда спрямо участниците в работната група. 
"През годините са правени опити за създаването на единна браншова организация и винаги е търсено партньорството на сектора. Идеята е да се създадат предпоставки за нормативен акт, който да бъде внесен в бъдещото Народно събрание", заяви заместник-министърът.
Концепцията за създаването на единна браншова организация включва сътрудничество с бизнеса и с висшите университетски центрове. "Вече има разработени модели на базата на проекти, проучени са добри практики в чужбина, върху които може да се стъпи и да се намери най-добрият вариант за българския туризъм", подчерта проф. Модева.  
Беше постигнато съгласие в кратък срок Министерството на туризма да предостави на участниците визия за модел за единна браншова организация, която след това по сектори да се обсъди и да се дадат предложения. Според участниците търсеният модел на обединение трябва да бъде на база направления в бранша.  
Работната група с участието на представители на сектора беше сформирана в изпълнение на краткосрочни политики, залегнали в програмата на министър Илин Димитров в мандата на служебното правителство. До края на септември трябва да бъде изготвен закон за единна браншова организация, който да бъде внесен до свикването на Народното събрание и да се търси подкрепа от политическите партии.