Община Пловдив предлага да се въведе нова забрана в Наредбата за осигуряване на обществения ред, по отношение на продажбата на бира, вино и спиртни напитки между 22:00 и 8:00 часа в магазини и в обектите към бензиностанции. Това става ясно от публикуван на 31 август на сайта администрацията проект с мотивите на изменението. В рамките на един месец заинтересованите групи могат да внесат становища и предложения.
Предвидена е и глоба за нарушителите: за физическите лица в размер от 300 до 3000 лв., а за юридическите лица и едноличните търговци - от 3000 до 30 000 лв. Изменението предвижда още разрешението за удължено работно време да се отнема, със заповед на кмета на район, при неспазване на забраната. Разрешително ще се отнема и при две нарушения за неспазване на удълженото работно време на търговските обекти.
Проектът е по предложение на зам.-кмета по "Обществен ред и сигурност" Йордан Ставрев и е свързан с искания, отправени в писма от кметовете на районите "Северен" и "Централен" и от старши комисар Димитър Балев, директор на Областната дирекция на МВР-Пловдив.
Според администрацията проектът се явява нова мярка в борбата с нарушенията на добрите нрави и с шума, доколкото се очаква това ограничение да доведе до намаляването им и в този смисъл да допринесе за гарантиране на спокойствието на гражданите. В допълнение се очаква като косвен ефект подобрение в контрола на употребата на цитираните напитки на обществени места.
В същото време от становище на главния юрисконсулт в отдел „Административно-наказателна дейност“ Боряна Костова става ясно, че посочените предложения нямат място в проекта. Причината според нея е, че регулирането на продажбата на стоки, съдържащи алкохол, става посредством заплащането на акциз и сдобиването с различни лицензии/регистрации, като с оглед на специализираната закрила на децата са въведени ограничения посредством Закона за закрила на детето и други правомощия на кметовете в тази посока не са предоставени. Костова посочва, че не става ясен критерият, по който са избрани обектите, и се постига неравно третиране на собствениците на търговските обекти. Не се откриват разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен, който цитираната нова забрана да доразвива, се казва в становището. Единственият контрол над търговия, който се въвежда с Конституцията на Република България, е държавният върху всички здравни заведения, както и върху производството на лекарствени средства, биопрепарати и медицинска техника и върху търговията с тях. Юристът предлага текстовете да бъдат премахнати от проекта, "тъй като са нищожни".