Със свое решение служебното правителство определи състава на делегацията, с която България ще участва в редовните годишни срещи на Съветите на управителите на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд (МВФ), които ще се състоят в периода 14-16 октомври т.г. във Вашингтон, САЩ, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
Българската делегация ще се води от министъра на финансите Росица Велкова-Желева в качеството й на управител за България в организациите от Групата на Световната банка. В срещите ще участват и заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз Атанас Пеканов, управителят на Българската народна банка (БНБ) и управител за България в МВФ Димитър Радев, подуправителят на БНБ и заместник-управител за страната в Световната банка Радослав Миленков и заместник-министърът на финансите и заместник-управител за България в МВФ Даниела Добрева.
По време на дискусиите ще бъдат обсъдени развитието и предизвикателствата пред световната икономика и финансовите пазари в контекста на глобалните кризи, както и инициативи в рамките на двете международни финансови институции.
В рамките на форума българските делегати ще се срещнат с висши ръководни екипи на МВФ и Световната банка, представители на международни финансови институции, на инвестиционни и централни банки.