Министерският съвет прие решение за изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет, съобщиха от пресслужбата на служебния кабинет.
С промените се осигурява допълнителен финансов ресурс в размер на 30 милиона лева за изпълнение на мерки за справяне с миграционните предизвикателства, настъпили вследствие на военния конфликт в Украйна. С включените мерки ще се осигури покриването на основните нужди и оказването на подкрепа на лицата, разселени от Украйна, на които е предоставена временна закрила в България. В съответствие с принципа на партньорство мерките са съгласувани от всички заинтересовани страни с оглед успешното им реализиране в обхвата на оперативната програма.