Проучват се нови сфери за засилване на търговско-икономическите отношения между България и Азербайджан. Днес служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов проведе в Баку срещи с министъра на икономиката Микаил Джаббаров и министъра на отбранителната индустрия Мадат Гулиев, съобщиха от Министерството. 
България и Азербайджан могат да стартират обмен на електрическа енергия срещу газ. Това бе обсъдено по време на срещата между министър Стоянов с министъра на икономиката Микаил Джаббаров. Обърнато бе внимание, че България е един от големите производители на електрическа енергия в региона, докато преобладаващата част от мощностите на Азербайджан работят изцяло на газ.
В случай, че страната ни може да гарантира количества електрическа енергия, Азербайджан може да се ангажира освободеният обем газ да бъде пренасочен към България. "Това е още една възможност за диверсификация на страната ни, особено на прага на зимния сезон", коментира Никола Стоянов. 
Министър Стоянов посочи, че за нашата страна е важно насърчаването на износа на български стоки, утвърдени на международните пазари изделия от областите на машиностроенето, електротехниката, електрониката, оборудване за хранително-вкусовата промишленост и др. Двете страни ще си партнират за подобряване на транспортната свързаност между тях, а България ще предостави списък от приоритетни области, в които имаме интерес за по-осезаемо присъствие на азербайджанския пазар. 
Ще бъдат проучени и възможностите за възстановяването на директната самолетна линия между Баку и София. До пандемията, въздушната връзка е показвала все по-добри резултати, но след разпространението на КОВИД-19 е спряла да функционира.
Министър Джаббаров подчерта, че страната им полага целенасочени усилия за развитие на туристическия си сектор и подобряването на транспортната свързаност е от първостепенно значение. Българският министър подкрепи мнението, че по-улеснено пътуване ще е предпоставка за увеличаване както на туристопотока, така и на бизнес връзките между двете страни.  
По-рано през деня министър Никола Стоянов разговаря и с Мадат Гулиев, министър на отбранителната индустрия на Азербайджан, с когото обсъдиха възможностите за задълбочаване на партньорството между двете страни и обмяна на опит в тази сфера. Основна тема на разговора бе блокираният отбранителен сектор на България до началото на август т.г.
Министър Гулиев подчерта, че са получени десетки оплаквания от техни компании, които закупуват компоненти или материали от страната ни и чиято дейност е била силно затруднена заради действията на предходния министър. От Министерството припомнят, че над 40 дни специализираната Комисия за експертен контрол не бе заседавала, което според ведомството на практика е блокирало военно-промишления комплекс на страната ни. Азербайджанският министър поздрави българския си колега за бързите действия за разрешаване на проблема и изрази надежда, че подобна ситуация няма да се повтори. 
През 2021 г. двустранният стокообмен между България и Азербайджан възлиза на 97.3 млн. щ. долара, като е нараснал с близо 450 на сто, спрямо 2020 г. Българският износ за Азербайджан възлиза на близо 30 млн. щ. долара, като бележи ръст от над 35 на сто.