Отворени са офертите в обществената поръчка за избор на изпълнители за зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища в Северен централен район за зима 2022/2023. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
На 2 септември бяха отворени офертите за зимното почистване на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Струма“ и „Марица“, както и на републиканската пътна мрежа в районите за планиране - Северозападен, Североизточен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район, припомнят от АПИ.
Обявените поръчки са по ускорена процедура, за да се подсигури предстоящия зимен сезон. Това се предприема, за да се минимизират рисковете републиканските пътища да останат без поддържане през зимните месеци, тъй като срокът за провеждането и завършването на откритата обществена поръчка с подписването на договор отнема минимум шест месеца.
В обществената поръчка за Северен централен район са пет областни пътни управления (ОПУ).
За ОПУ Велико Търново е отворена офертата на „Пътни строежи – Велико Търново“ АД. Прогнозната стойност на поръчката е 11 994 387 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа в областта е 937 км.
За ОПУ Габрово е отворена офертата на „Пътни строежи – Велико Търново“. Индикативната стойност е 7 586 773 лв. без ДДС за поддържането на 519 км пътища.
За ОПУ Разград е отворена офертата на Консорциум „ТРП Лудогорие 2019“, в което са: „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД, „Битумина ГмбХ – България“ ЕООД и „Строймонтаж“ ЕАД. Прогнозната стойност е 6 443 341 лв. без ДДС за поддържането на 505 км.
За ОПУ Русе е отворена офертата на „Пътинженеринг“ АД. Прогнозната стойност е 5 877 710 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа в областта е 497 км.
За ОПУ Силистра отворената оферта е на „Пътперфект-Т“ ЕАД. Индикативната стойност е 6 234 500 лв. без ДДС за поддържането на 506 км пътна мрежа, се посочва в съобщението.
Срокът за изпълнение на договорите по обявените ускорени процедури ще бъде не повече от седем месеца. Индикативната стойност на обществените поръчки е определена съобразно бюджета на АПИ за поддържане на 20 000 км републиканска пътна мрежа.